(PLO)- Tốp 17 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini trước khi bước vào đêm Chung kết tối 20-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

(PLO)- Tốp 17 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini trước khi bước vào đêm Chung kết tối 20-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ.


Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 1
Đậu Hải Minh Anh

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 2
Trân Châu

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 3
Bảo Trâm

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 4
Ái Nhi

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 5
Mai Phương

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 6
Tường Vy

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 7
Hồng Đào

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 8
Nguyễn Thị Phượng

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 9
Phương Anh

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 10
Hoài Thương

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 11
Diệu Linh

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 12
Khánh Ly

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 13
Thu Hương

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 14
Thanh Thủy

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 15
Ngọc Ánh

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 16
Hà My

Tốp 35 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 diện bikini (phần 2) - ảnh 17
Tú Quỳnh