【VZ99】Hà Nội Mô tả quy tắc miền Bắc Miền Nam Miền Trung

Hà Nội Mô tả quy tắc

● Thời gian đặt cược, thời gian mở thưởng và kết quả mở thưởng của trò chơi này hoàn toàn đồng bộ với Xổ số Miền Bắc,theo giờ Việt Nam (GMT + 7) quay thưởng vào lúc 18:15 Thứ 2 / thứ 5 hàng tuần, mỗi tuần 2 lần.


● Kết quả xổ số Miền Bắc có 8 giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy), gồm 27 bộ số, tương đương với 27 lần quay thưởng.


Giải thưởng

Giải 7 2 chữ số * 4 nhóm

Giải 6 3 chữ số * 3 nhóm

Giải 5 4 chữ số * 6 nhóm

Giải 4 4 chữ số * 4 nhóm

Giải 3 5 chữ số * 6 nhóm

Giải 2 5 chữ số * 2 nhóm

Giải 1 5 chữ số * 1 nhóm

Giải Đặc Biệt 5 chữ số * 1 nhóm

Tổng số 27 nhóm số

Luật chơi cụ thể như sau:


1、Bao Lô

Lô 2 Số :Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược, Nếu số được bình chọn trùng với 2 chữ số cuối của bất kỳ vị trí nào trong số 27 vị trí của kết quả xổ số, thì đó là chiến thắng. Nếu có nhiều hơn một số trúng thưởng, số tiền trúng thưởng sẽ được nhân đôi tương ứng. Ví dụ, bạn đặt cược vào 45, nếu có 27 bộ số có 2 chữ số cuối là 45 trong kết quả xổ số thì đó là thắng. Trong 27 nhóm số có N số có 2 chữ số tận cùng là 45 thì được thưởng nhân với N.


Lô 2 Số Đầu :Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược, Nếu số được bình chọn trùng với 2 chữ số đầu của bất kỳ bộ số nào từ giải lớn đến giải sáu trong kết quả xổ số thì trúng thưởng. Nếu có nhiều hơn một số trúng thưởng, số tiền trúng thưởng sẽ được nhân đôi tương ứng. Ví dụ bạn đặt cược vào 45, nếu kết quả xổ số từ giải đặc biệt đến giải sáu có hai số đầu là 45 thì trúng thưởng. Nếu có N số có 2 chữ số đầu là 45 từ giải đặc biệt đến giải sáu thì phần thưởng nhân với N.


Lô 2 Số 1K :Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược, Nếu số được bình chọn trùng với 2 chữ số cuối của bất kỳ vị trí nào trong số 27 vị trí của kết quả xổ số, thì đó là chiến thắng. Nếu có nhiều hơn một số trúng thưởng, số tiền trúng thưởng sẽ được nhân đôi tương ứng. Ví dụ, bạn đặt cược vào 45, nếu có 27 bộ số có 2 chữ số cuối là 45 trong kết quả xổ số thì đó là thắng. Trong 27 nhóm số có N số có 2 chữ số tận cùng là 45 thì được thưởng nhân với N.


Lô 3 Số :Chọn một số từ các chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ 3 chữ số để đặt cược. Nếu số được bình chọn trùng với 3 chữ số cuối của bất kỳ vị trí nào trong số 23 vị trí của kết quả xổ số, thì đó là một chiến thắng. Nếu có nhiều hơn một số trúng thưởng, số tiền trúng thưởng sẽ được nhân đôi tương ứng. Ví dụ bạn đặt cược vào 456, nếu trong kết quả xổ số có 23 nhóm số mà 3 số cuối là 456 thì đó là trúng thưởng. Trong 23 nhóm số có N số có 3 chữ số tận cùng là 456 thì được thưởng nhân với N.


Lô 4 Số :Chọn 1 số từ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ 4 chữ số để đặt cược. Nếu số được bình chọn trùng với 4 chữ số cuối cùng của bất kỳ vị trí nào trong số 20 vị trí của kết quả xổ số, thì đó là một chiến thắng. Nếu có nhiều hơn một số trúng thưởng, số tiền trúng thưởng sẽ được nhân đôi tương ứng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 4567, 4 số cuối của 20 bộ số trong kết quả xổ số là 4567. Nếu có N số có 4 chữ số tận cùng là 4567 trong 20 nhóm số thì được thưởng nhân với N.


2、Lô Xiên

Xiên 2:Chọn 2 bộ số tùy ý để đặt cược,Nếu số được bình chọn trùng với 2 chữ số cuối cùng của 2 bộ bất kỳ trong số 27 vị trí trong kết quả xổ số, thì đó là chiến thắng. Ví dụ bạn đặt cược vào 45/55, nếu có 27 bộ số với hai số cuối là 45 và 55 thì đó là người chiến thắng.


Xiên 3:Chọn 3 bộ số để đặt cược ngẫu nhiên. Nếu con số được bình chọn trùng với 2 chữ số cuối của 3 con số bất kỳ trong 27 vị trí của kết quả xổ số thì đó là chiến thắng. Ví dụ bạn đặt cược cho 45/55/65 mà có 27 bộ số có hai số cuối là 45/55/65 thì đó là người thắng cuộc.


Xiên 4:Chọn 4 bộ số tùy ý để đặt cược. Nếu số được bình chọn trùng với 2 chữ số cuối cùng của 4 số bất kỳ trong 27 vị trí của kết quả xổ số thì đó là chiến thắng. Ví dụ bạn đặt cược vào 45/55/65/75, nếu có 27 bộ số có 2 chữ số cuối là 45/55/65/75 là thắng.


3、Đánh Đề

Đề đặc biệt :Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược, Nếu số được bình chọn trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số thì trúng thưởng. Ví dụ bạn đặt cược cho 45, 2 số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số là 45 thì trúng thưởng.


Đề đầu đặc biệt :Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược,Nếu số bình chọn trùng với 2 chữ số đầu của giải đặc biệt của kết quả xổ số thì trúng thưởng. Ví dụ bạn đặt cược vào 45 và 2 chữ số đầu của giải đặc biệt của kết quả mở thưởng là 45 thì đó là thắng.


Đề đầu giải nhất:Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược, nếu số bạn chọn trùng với 2 chữ số đầu tiên của giải nhất kết quả xổ số thì bạn trúng thưởng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 45 và đầu 2 của giải nhất của kết quả xổ số là 45, là bạn trúng thưởng.


Đề Giải 7:Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược, Nếu có nhiều hơn một số trúng thưởng, số tiền trúng thưởng sẽ được nhân đôi tương ứng. Nếu số được bình chọn trùng với bất kỳ bộ số nào trong giải bảy của kết quả xổ số thì đó là người chiến thắng. Ví dụ bạn đặt cược vào 45, nếu giải 7 mở ra 45 là thắng. Nếu trong dãy số mở thưởng thứ bảy có N 45 chữ số thì phần thưởng được nhân với N.


Đề Giải Nhất :Chọn một số từ hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ gồm 2 chữ số để đặt cược, Nếu số được bình chọn trùng với 2 số cuối của giải nhất của kết quả xổ số thì trúng thưởng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 45 và 2 vị trí cuối cùng của giải nhất của kết quả xổ số là 45, đó là một chiến thắng.


4、Đầu Đuôi

Đầu :Chọn 1 trong số 10 số để đặt cược. Nếu số được bình chọn trùng với mười chữ số của giải đặc biệt của kết quả xổ số thì sẽ trúng thưởng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 4, nếu vị trí hàng chục của giải đặc biệt là 4, đó là một chiến thắng.


Đuôi :Chọn 1 số ở vị trí duy nhất để đặt cược. Nếu số được bình chọn trùng với chữ số duy nhất của giải đặc biệt của kết quả xổ số thì trúng thưởng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 4 và hàng đơn vị giải đặc biệt của kết quả mở thưởng là 4, đó là một chiến thắng.


5、3 Càng

3 Càng Đầu :Chọn một số từ các chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ 3 chữ số để đặt cược.Nếu số được bình chọn trùng với số của giải sáu trong kết quả xổ số thì đó là chiến thắng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 456, giải sáu của kết quả xổ số là 456, thì bạn chiến thắng.Nếu có nhiều hơn một số trúng thưởng, số tiền trúng thưởng sẽ được nhân đôi tương ứng.


3 Càng Đặc Biệt :Chọn một số từ các chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ 3 chữ số để đặt cược. Nếu số bình chọn trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số thì trúng thưởng. Ví dụ bạn đặt cược 456 thì 3 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số là 456 và bạn trúng thưởng.


3 Càng Giải Nhất :Chọn một số từ các chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ 3 chữ số để đặt cược. Nếu số bình chọn trùng với 3 số cuối của giải nhất của kết quả xổ số thì trúng thưởng. Ví dụ bạn đặt cược 456 thì 3 số cuối của giải nhất của kết quả xổ số là 456 và bạn trúng thưởng.


6、4Càng

4 Càng Đặc Biệt :4 Càng Đặc Biệt :Chọn 1 số từ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị để tạo thành bộ 4 chữ số để đặt cược. Nếu số được bình chọn trùng với 4 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số thì trúng thưởng. Ví dụ bạn đặt cược cho 4567, 4 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số là 4567 tức là bạn trúng giải.


7、Lô Trượt

Trượt Xiên 4:Chọn 4 bộ số tùy ý để đặt cược, Nếu kết quả quay số không trùng với tất cả 2 chữ số cuối cùng trong 27 vị trí của kết quả xổ số là trúng thưởng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 45/55/66/77, nếu không có 2 chữ số cuối cùng là 45/55/66/77 trong 27 bộ số thì đó là người chiến thắng.


Trượt Xiên 8:Chọn 8 bộ số để đặt cược theo ý muốn, Nếu kết quả quay số không trùng với tất cả 2 chữ số cuối cùng trong 27 vị trí của kết quả xổ số là trúng thưởng. Ví dụ, nếu bạn đặt cược vào 45/55/66/77/88/99/11/22, 27 bộ số không có hai chữ số cuối là 45/55/66/77/88/99/11/22 sẽ là người chiến thắng.


Trượt Xiên 10:Chọn ngẫu nhiên 10 bộ số để đặt cược, Nếu kết quả quay số không trùng với tất cả 2 chữ số cuối cùng trong 27 vị trí của kết quả xổ số là trúng thưởng. Ví dụ, đặt cược 45/55/66/77/88/99/11/22/33/44, kết quả của 27 bộ số không có 2 chữ số cuối là 45/55/66/77/88/99/11/22/33/ thì bạn là người chiến thắng.


8、Chơi hai mặt (hai số cuối cùng trong giải đặc biệt)

Tài: Hai chữ số cuối cùng lớn hơn hoặc bằng 50, là tài.


Xỉu: Nếu hai chữ số cuối cùng nhỏ hơn hoặc bằng 49, là xỉu.


Lẻ: Hai chữ số cuối cùng là số lẻ, ví dụ như 01/11/35/47


Chẵn: Hai chữ số cuối cùng là số chẵn, ví dụ như 18/20/34/42


9、Tổng giá trị (tổng giá trị hai số cuối giải đặc biệt)

Giá trị tổng là tổng của hai chữ số cuối của giải đặc biệt cộng lại. Giá trị nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 18.


Tài: Nếu tổng lớn hơn hoặc bằng 10, là tài.


Xỉu: Nếu tổng nhỏ hơn hoặc bằng 8, là xỉu.


Hòa: Nếu tổng là 9, nó được coi là hòa và tiền gốc được hoàn trả.


Chẵn: là tổng của hai chữ số cuối cộng với nhau khi giải đặc biệt được trao giải là số chẵn, ví dụ: số được mở ra là 24, 2 + 4 = 6, là số chẵn. Nếu 00 được mở ra, nó cũng là một số chẵn.


Lẻ: có nghĩa là tổng của hai chữ số cộng với nhau khi giải đặc biệt được trao là một số lẻ, ví dụ, số được mở là 23, 2 + 3 = 5, là một số lẻ.